Het maakt weinig uit hoe oud/jong je bent, voor de een is het een paard , voor de ander een kat of een hond.

De mooiste ervaring was onze reis naar Nuweiba, El Muzzeina,in de Sinai.In 1999.Onze huwelijksreis!
Naar aanleiding van onze al niet geringe dolfijnen-tic [huis vol dolfijnen] en het lezen van het boek De Jongen en de Dolfijn.Dus zoeken naar info en ja, reis gevonden.
Sta je in Eilat, krijg je te horen dat , mochten er problemen zijn, we maar naar Eilat moesten komen, de ‘reisleiding’kwam NIET naar de Sinai.
Nou dat hebben we geweten; de hoteleigenaar Egyptisch, de eigenaar van de duikschool Israeliet. Na een week werd de duikersbus door bewapende bewakers bij vertrek en terugkomst gecontroleerd; voel je niet echt kosher…
Moesten we dus met hoofdkantoor in NL bellen, die na paar dagen een ander hotel regelden…in DAHAB, 70 km van onze vrienden en de dolfijn Oline vandaan… Veel keus hadden we niet, aangezien mijn partner en de duikgroep wel alle duikplekken als de Blue Hole wilde bezoeken.

Na aankomst bij El Muzzeina was ons eerste bezoek uiteraard het Bedoeienendorp waar Oline met haar doofstomme vriend speelde.Het was net thuis komen; met mijn boekje Arabisch op Reis en handen en voeten, hadden we dolle pret met de dorpsbewoners, en zeker met Abd’Állah en de kinderen.
De eerste kennismaking met Oline, samen met AbdÁllah was best wel emotioneel; je hebt er zo naar uit gekeken, en daar zwem je dan. Oline voelde blijkbaar dat wij door AbdAllah werden geaccepteerd, en na 2 bezoekjes konden we zelf,samen met de kinderen uit het dorp of met AbdAllah,met Oline spelen.
Een geweldige ervaring,die je nooit meer vergeet!! Na de eerste dag werd ons al te kennen gegeven; kom nou ‘s morgens, of na 4 uur, dan zijn die toeristen weg! We hebben zelf meegemaakt dat die als idioten achter Olin aangingen om haar aan te raken.
Dat lukte natuurlijk niet, een dolfijn is met een staartzwiep pleite.En blijft dan op afstand, tenzij AbdAllah of de kinderen erbij waren, maar dan bleef ze uit de buurt van de toeristen.Als mijn partner ging duiken, ging ik vaak alleen met AbdAllah met Oline spelen.
Toen we moesten verhuizen naar Dahab zijn we nog 2x terug geweest, het afscheid was heel moeilijk,alsof we het voorgevoel hadden dat het de laatste keer was.
Ik bleef de berichten op internet volgen, en het bleek dat een wazige Begische onderneming in het dorp een soort meditatiecentrum annex jeugdvakantiecentrum opende, en de laaste berichten gaven aan dat eind 2011 het dorp is overvallen door een vijandige Bedoeienestam, die de buitenlanders heeft beroofd en verjaagd. In 2004 zijn de lijken van Oline en haar zoon verderop op het strand aangespoeld, waren door harpoenen gedood.Wat ook het einde van de toeristenbezoeken betekende…Dus waren ze afhankelijk van de toeristen die bij de Belgen logeerden.Eind 2011was het dus helemaal einde verhaal, toen de Belgen waren verdreven, en door de strijd tussen diverse Bedouienenstammen, en de strijd tussen Israel en Egypte, de toeristen uit Israel wegbleven.Taba heeft een groot deel van het toerisme overgenomen, ligt vlak over de Egyptische grens.En Sharm El Sheikh.Nuweiba is nu blijkbaar nog maar een schim van de vroegere drukke gezellige toeristenplaats,Dahab heeft ook een klap gekregen.

Qua duiken is de Golf van Acaba veel mooier dan bijvoorbeeld beneden Hurghada in Egypte.In de Golf heb je de Blue Hole, Ras Mohammed ,Ras abou Galloum [8km boven de Blue Hole] ,Ras Memalah etc.

Door de contacten die ik nog steeds heb in de Sinai, en omdat ik ook projecten daar steun, zoals een biologische  groenten- en fruittuin,kunnen we onze vrienden op een bescheiden manier steunen.Op Facebook hebben oa Nederlanders als Marja een  site, en diverse andere Europeanen, die de Bedoeinen helpen. Kijk eens op;

https://www.facebook.com/Marja55  , https://www.facebook.com/pages/Organic-Farm-Wadi-Marawan-Dahab/340287492774058  , https://www.facebook.com/bestfriendssafari

 

 

Advertisements

Als je als Nederlander een niet-Europese partner hebt , zijn er 2 mogelijkheden om je partner naar NL te halen; via de aanvraag van een MVV,Machtiging Voorlopig Verblijf.Maar de partner moet dan in land van herkomst eerst de Inburgeringstoets Buitenland op NL Ambassade of consulaat doen.In de praktijk blijkt dat de ToetsGesprokenNederlands, TGN, met name voor Aziaten een brug te ver is. 6-8x dit examen doen is geen uitzondering, daar het examen via een computer wordt gedaan,en blijkbaar bepaalde accenten of klanken als fout worden beoordeeld, omdat bepaalde klanken nou eenmaal voor Aziaten moeilijk uit te spreken zijn, de R en de G  bijvoorbeeld.Daarbij komen dan de reiskosten naar het examenpunt.terwijl deze mensen dus voor de overige onderdelen wel in 1x zijn geslaagd. In de info van de overheid is ook aangegeven dat de TGN in feite bedoeld is om het aantal geslaagden te verlagen…. Als alles is gelukt, en de MVV wordt toegekend,heb je dan in NL de aanvraag verblijfsvergunning voor 1 jaar.En de Inburgeringsplicht in NL.Je moet wel gehuwd zijn.

Een andere optie is om als Nederlander gebruik te maken van de Vrijheid van Verkeer binnen de EU.Je gaat dan in andere lidstaat wonen, en daarmee wordt je Burger van de Unie, met het recht om je gehuwde partner of duurzame relatie naar het gastland te laten komen. En na een aantal maanden in de andere lidstaat te hebben verbleven met je partner, kun je samen naar NL terugkeren, en je partner vraagt Toetsing aan het EU recht aan, op grond van verblijf in andere  lidstaat.

In de praktijk moet conform de EU Richtlijn de partner alle rechten krijgen die een NL heeft, dus ook recht op arbeid. In de praktijk bepaalt de IND op eigen houtje , dat arbeid niet is toegestaan, zolang niet is vastgesteld dat aan de normen is voldaan.Waar je dan weer tegen in bezwaar kunt gaan. En vaak wordt de Toetsing afgewezen omdat IND bijvoorbeeld stelt dat je je niet duurzaam hebt gevestigd in de andere lidstaat, dat je ingeschreven bent gebleven in de GBA in NL, [ wat je dus 8 maanden per jaar bij verblijf in buitenland gewoon mag] en dat je bijvoorbeeld in NL bent blijven werken. Wat ook gewoon mag, omdat je als grensarbeider in allebei de landen ingeschreven bent, en je betaalt ook gewoon belasting in NL.

De IND houdt zich dus niet aan de Europese wetgeving, en ook de NL Vreemdelingenwet is niet aangepast aan de Europese Richtlijn,waarmee NL een inbreukprocedure kan krijgen.Wat dus een veroordeling zou kunnen betekenen , waarbij wordt geeist dat NL de nationale wetgeving en behandelingsprocedure aanpast aan de Europese Richtlijn 2004/38, mbt Vrijheid van verkeer en vestiging.Plus dat degenen die de dupe zijn van de onjuiste toepassing van de EU Richtlijn het recht hebben geleden schade te verhalen.

Gezien deze praktijken van NL overheid is nu een Inbreukprocedure in voorbereiding bij de Europese Commissie,aangezien een behoorlijk aantal mensen de dupe zijn van het onwettige gedrag van de minister en de IND.De voorbereiding van een dergelijke procedure bij het Europese Hof van Justitie duurt vele maanden, maar is nu in gevorderd stadium .NL heeft al de kans gehad hun zienswijze aan de Commisie kenbaar te maken, die dus niet conform de Richtlijn was.

De inbreukprocedure is nu dus in de fase dat de klacht richting het Europese Hof gaat.

Wordt dus  vervolgd.

Als juridisch adviseur EU recht heb ik veel te maken met mensen die hun niet-Europese partner naar NL te halen.Aangezien ik sinds 2005 veel met China te maken heb, krijg ik veel hulpvragen.Het grote probleem is dat IND en Gemeenten zich baseren op de info die de Overheid op Landeninformatie over China publiceert. deze info is algemeen, terwijl de praktijk in China geen eenheidsworst is. 

Een provincie kan een eigen legalisatieroute vaststellen, die dus afwijkt van de info op Overheid.nl/Landeninformatie.Lever je dus de gelegaliseerde documenten in voor eem MVV[verblijfsvergunning] , krijg je bericht dat de legalisaties niet voldoen aan de eisen.

Aangezien ik onderhand de weg wel weet, is de info op de site van de NL Ambassade op mijn aandringen al enekel keren aangepast. Bovendien is er ook een gerechtelijke uitspraak van 2010, waarin de Rechtbank stelt dat de info op Landeninformatie niet verifieerbaar is, en onduidelijk is waar de overheid de info vandaan haalt, en warop de info is gebaseerd. Waardoor geen rechtskracht aan de info kan worden gesteld. ondanks dat blijven oa Gemeenten registratie weigeren, gebaseerd op de onjuiste info van de Overheid.Volgens een grote Stad in het verlichte zuiden moet bijvoorbeeld de Notary Public in China in zijn legalisatie verwijzen naar het onderliggende brondocument[originele akte bijvoorbeeld] terwijl dat helemaal niet is vereist. Een Notary Public  legaliseert een akte pas , als de originaliteit en de echtheid is gecontroleerd.En zijn legalisatie is op grond van de info in de akte.

Een zaak die nu al bijna een jaar loopt, terwijl overtuigend bewijs is geleverd dat Gemeente onjuist handelt.Een andere gemeente weigert geboorteplaats te registreren in de GBA, waardoor een stel niet kan trouwen, omdat er geen volledig uittreksel GBA wordt verstrekt.

NL heeft een burocratische ,klantonvriendelijke ,en vooral niet voor argumenten vatbare overheid.de mens staat niet voorop, nee de regeltjes, ook al zijn die aantoonbaar onjuist en onwettig.

En dan roepen dat de kosten van de Rechtspraak te hoog worden. Als je moet procederen, omdat de overheid de wet niet juist toepast, gaat dat met name ten koste van de rechtzoekende burger, die krom moet liggen , om zijn recht te zoeken. En over de Nederlandse Rechtspraak hebben we het nog wel….

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!