Als juridisch adviseur EU recht heb ik veel te maken met mensen die hun niet-Europese partner naar NL te halen.Aangezien ik sinds 2005 veel met China te maken heb, krijg ik veel hulpvragen.Het grote probleem is dat IND en Gemeenten zich baseren op de info die de Overheid op Landeninformatie over China publiceert. deze info is algemeen, terwijl de praktijk in China geen eenheidsworst is. 

Een provincie kan een eigen legalisatieroute vaststellen, die dus afwijkt van de info op Overheid.nl/Landeninformatie.Lever je dus de gelegaliseerde documenten in voor eem MVV[verblijfsvergunning] , krijg je bericht dat de legalisaties niet voldoen aan de eisen.

Aangezien ik onderhand de weg wel weet, is de info op de site van de NL Ambassade op mijn aandringen al enekel keren aangepast. Bovendien is er ook een gerechtelijke uitspraak van 2010, waarin de Rechtbank stelt dat de info op Landeninformatie niet verifieerbaar is, en onduidelijk is waar de overheid de info vandaan haalt, en warop de info is gebaseerd. Waardoor geen rechtskracht aan de info kan worden gesteld. ondanks dat blijven oa Gemeenten registratie weigeren, gebaseerd op de onjuiste info van de Overheid.Volgens een grote Stad in het verlichte zuiden moet bijvoorbeeld de Notary Public in China in zijn legalisatie verwijzen naar het onderliggende brondocument[originele akte bijvoorbeeld] terwijl dat helemaal niet is vereist. Een Notary Public  legaliseert een akte pas , als de originaliteit en de echtheid is gecontroleerd.En zijn legalisatie is op grond van de info in de akte.

Een zaak die nu al bijna een jaar loopt, terwijl overtuigend bewijs is geleverd dat Gemeente onjuist handelt.Een andere gemeente weigert geboorteplaats te registreren in de GBA, waardoor een stel niet kan trouwen, omdat er geen volledig uittreksel GBA wordt verstrekt.

NL heeft een burocratische ,klantonvriendelijke ,en vooral niet voor argumenten vatbare overheid.de mens staat niet voorop, nee de regeltjes, ook al zijn die aantoonbaar onjuist en onwettig.

En dan roepen dat de kosten van de Rechtspraak te hoog worden. Als je moet procederen, omdat de overheid de wet niet juist toepast, gaat dat met name ten koste van de rechtzoekende burger, die krom moet liggen , om zijn recht te zoeken. En over de Nederlandse Rechtspraak hebben we het nog wel….

Advertisements