Als je als Nederlander een niet-Europese partner hebt , zijn er 2 mogelijkheden om je partner naar NL te halen; via de aanvraag van een MVV,Machtiging Voorlopig Verblijf.Maar de partner moet dan in land van herkomst eerst de Inburgeringstoets Buitenland op NL Ambassade of consulaat doen.In de praktijk blijkt dat de ToetsGesprokenNederlands, TGN, met name voor Aziaten een brug te ver is. 6-8x dit examen doen is geen uitzondering, daar het examen via een computer wordt gedaan,en blijkbaar bepaalde accenten of klanken als fout worden beoordeeld, omdat bepaalde klanken nou eenmaal voor Aziaten moeilijk uit te spreken zijn, de R en de G  bijvoorbeeld.Daarbij komen dan de reiskosten naar het examenpunt.terwijl deze mensen dus voor de overige onderdelen wel in 1x zijn geslaagd. In de info van de overheid is ook aangegeven dat de TGN in feite bedoeld is om het aantal geslaagden te verlagen…. Als alles is gelukt, en de MVV wordt toegekend,heb je dan in NL de aanvraag verblijfsvergunning voor 1 jaar.En de Inburgeringsplicht in NL.Je moet wel gehuwd zijn.

Een andere optie is om als Nederlander gebruik te maken van de Vrijheid van Verkeer binnen de EU.Je gaat dan in andere lidstaat wonen, en daarmee wordt je Burger van de Unie, met het recht om je gehuwde partner of duurzame relatie naar het gastland te laten komen. En na een aantal maanden in de andere lidstaat te hebben verbleven met je partner, kun je samen naar NL terugkeren, en je partner vraagt Toetsing aan het EU recht aan, op grond van verblijf in andere  lidstaat.

In de praktijk moet conform de EU Richtlijn de partner alle rechten krijgen die een NL heeft, dus ook recht op arbeid. In de praktijk bepaalt de IND op eigen houtje , dat arbeid niet is toegestaan, zolang niet is vastgesteld dat aan de normen is voldaan.Waar je dan weer tegen in bezwaar kunt gaan. En vaak wordt de Toetsing afgewezen omdat IND bijvoorbeeld stelt dat je je niet duurzaam hebt gevestigd in de andere lidstaat, dat je ingeschreven bent gebleven in de GBA in NL, [ wat je dus 8 maanden per jaar bij verblijf in buitenland gewoon mag] en dat je bijvoorbeeld in NL bent blijven werken. Wat ook gewoon mag, omdat je als grensarbeider in allebei de landen ingeschreven bent, en je betaalt ook gewoon belasting in NL.

De IND houdt zich dus niet aan de Europese wetgeving, en ook de NL Vreemdelingenwet is niet aangepast aan de Europese Richtlijn,waarmee NL een inbreukprocedure kan krijgen.Wat dus een veroordeling zou kunnen betekenen , waarbij wordt geeist dat NL de nationale wetgeving en behandelingsprocedure aanpast aan de Europese Richtlijn 2004/38, mbt Vrijheid van verkeer en vestiging.Plus dat degenen die de dupe zijn van de onjuiste toepassing van de EU Richtlijn het recht hebben geleden schade te verhalen.

Gezien deze praktijken van NL overheid is nu een Inbreukprocedure in voorbereiding bij de Europese Commissie,aangezien een behoorlijk aantal mensen de dupe zijn van het onwettige gedrag van de minister en de IND.De voorbereiding van een dergelijke procedure bij het Europese Hof van Justitie duurt vele maanden, maar is nu in gevorderd stadium .NL heeft al de kans gehad hun zienswijze aan de Commisie kenbaar te maken, die dus niet conform de Richtlijn was.

De inbreukprocedure is nu dus in de fase dat de klacht richting het Europese Hof gaat.

Wordt dus  vervolgd.

Advertisements